צוות דקל- משפט מתקף-תנע

מאת עידן תומר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 ביולי 2015

להשלים