ויקרא י"ט

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר ויקרא פרק י"ט

שיעורים

14:01 ויקרא יט ט-יט מאת מאיר צרי, הועלה ע"י איתמר בנית
02:46 סיכום שבועי 929: ויקרא טז- כ מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
03:54 פרשת תזריע (27) - ויקרא י"ב, א' – ח', נ"ט מאת FellowshipOfArtists, הועלה ע"י איתמר בנית
18:40 פס' 4-1; 18-9: חוקים בין אדם למקום ובין אדם לחברו. מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית
03:13 'סימנים' - ויקרא פרק יט מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
04:26 פרשת קדושים (30) - ויקרא י"ט, א' – כ', כ"ז מאת FellowshipOfArtists, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

01:14 שאלה+תשובה דברים ט"ז 20-18 +ויקרא י"ט 15 מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית
06:41 שאלה+תשובה ויקרא י"ט 13+דברים כ"ד 15-14 -ב מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית