איוב, א' - השטן מכה באיוב הצדיק באישור ה'

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2020