איוב א'

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר איוב פרק א'

שיעורים

07:36 איוב א-ב מאת Eli Dahan, הועלה ע"י איתמר בנית
06:32 ספר איוב / 929 מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
17:38 איוב, א' - השטן מכה באיוב הצדיק באישור ה' מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית
12:37 שיעורטון - איוב א'1-ב'10 - סיפור המסגרת של איוב מאת galmeorgil, הועלה ע"י איתמר בנית
12:53 איוב פרק א מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית
33:47 איוב א - "איש היה בארץ עוץ, איוב שמו" מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

05:49 מבוא לספר איוב - הרב ד"ר יהודה ברנדס מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

03:43 איוב א ב, מב מאת נעמה פוליקר, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

05:08 תנ״ך - איוב - פרק א׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית