929 - קהלת

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2020