איוב א-ב

מאת Eli Dahan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2020