איוב א ב, מב

מאת נעמה פוליקר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2020