מבוא לספר איוב - הרב ד"ר יהודה ברנדס

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2020