אופטימיות בספר קהלת (קהלת פרק א) הרב אורי שרקי

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2020