פיתוח החוק השלישי של קפלר מתוך חוק הכבידה של ניוטו

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 ביולי 2015

להשלים