סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת

מאת מתמטיקה אורט גוטמן, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 באוגוסט 2020