הרקע הבינלאומי להצעת החלוקה כ ט בנובמבר

מאת לומדים היסטוריה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 בספטמבר 2020