בגרות בלשון לכיתה י-יא, גזרת המרובעים – לשון לתיכו

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2021

.