בגרות בלשון לכיתה י-יא, גזרת ע"ע (הכפולים) – לשון

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 באפריל 2021

.