גזרת ע״ע הכפולים שלב ג׳ - תרגול פעלים / המדריך המל

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 באפריל 2021

.