גזרת ע״ע הכפולים שלב ו׳ - תרגול משולב עם גזרת נעו״

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 באפריל 2021

.