סודות העברית העתיקה - הגזרות - גזרת הכפולים

מאת Yochay Orlan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 באפריל 2021

.