גזרת ע"ע- דרך למציאת פועל קשה ולא מוכר

מאת יצחק שמש, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 באפריל 2021

.