מקורות ליצירת שורשים חדשים

בפרק זה נעסוק בדרכים בהן נוצרים שורשים חדשים