חמש דקות של תרגול בניינים מבגרות קיץ 2019!

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באפריל 2021

.