בניין הופעל בגזרות - סיכום חוקים

מאת orly etzioni, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.