תרגול בניינים וגזרות מבגרות חורף 2020!

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.