בניינים הפעיל, נפעל ופעל

מאת פשוט לשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.