זיהוי בניין בכל הגזרות בלי טעויות בתוך רבע שעה -שי

מאת Yochay Orlan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.