משמעויות של משקלים נפוצים ודיוקי הגייה בשם העצם (ו

מאת יצחק שמש, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.