משקלים

משקלים הן תבניות שבצירוף שורשים מאפשרות יצירת שמות בעלי משמעות.