זיהוי משקלים בשם העצם בגזרות השונות.

מאת יצחק שמש, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.