מה זה משקל ואיך מזהים אותו? (במקום מורה פרטי ללשון

מאת Yochay Orlan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.