בגרות 481 חורף 2021 מועד ב שאלה 4-גיאומטריה מעויין

מאת עובד לב ארי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 במאי 2021