עבודת כוח הכובד

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 ביולי 2015

0:00 - הקדמה.
0:40 - הגדרת התרחיש.
1:15 - פירוק המסלול למקטעים ישרים וחישוב עבודה בקטע בודד.
3:55 - סכום העבודות לאורך הקטעים.
5:05 - הגדלת הדיוק של הקירוב ונוסחה סופית לעבודת כוח הכובד.
6:20 - דוגמה פשוטה.
7:09 -סיכום.