עיראק - מדינה מדגימה לגורל היהודים באצרות האסלאם

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021