העליות בשנות החמישים והשישים ומהומות ואדי סאליב

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021