מרוקו - מדינה מדגימה לגורל היהודים בארצות האסלאם

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 במאי 2021