מתקף ותנע, גרף כוח זמן

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 במאי 2021