התנגשות אלסטית לחלוטין חד ממדית פיתוח

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 במאי 2021