בניינים - שיטת ההווה

מאת orly etzioni, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 באוגוסט 2021