זיהוי משקלים בגזרות - השיטה האופיינית

מאת orly etzioni, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 באוקטובר 2021