החברים של קהלת

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בנובמבר 2021