איוב א - "איש היה בארץ עוץ, איוב שמו"

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 בינואר 2022