תנועה לאורך קו ישר - ציר תנועה, הצגת נתונים בטבלה

מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2022