זריקה אופקית הסבר

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 בספטמבר 2015

להשלים