ייצוגי תנועה

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 ביולי 2014

0:00 - מדוע לתאר תנועה, ומדוע תיאור מילולי פשוט אינו מספק.
1:30 - הגדרת תנועה - שינוי במקום של גוף לאורך הזמן.
2:10 - ציר זמן וציר מקום.
2:55 - תרשים עקבות.
4:40 - טבלת מקום זמן.
6:05 - תרשים פיזור (גרף) והשוואה בין שלוש השיטות לייצוג תנועה.