שימוש בחוקי חזקות לפישוט של שבר אלגברי עם חזקות -

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 באוקטובר 2015

להשלים