בגרות 2012 חשמל שאלה 1

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 31 באוקטובר 2015

להשלים