מושג המהירות בתנועה שוות מהירות

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 באוגוסט 2014

0:00 - מבוא ותוכן הסרטון.
0:46 - דוגמאות לתנועה.
1:00 - הגדרת תנועה קצובה.
1:40 - גילוי קשר בין מקום לזמן.
3:20 - הגדרת המושג מהירות.
4:30 - שימושים להגדרת מהירות.
4:52 - מהירות שלילית ומשמעותה.
5:20 - נקודה למחשבה וסיכום.