משפט מתקף ותנע

מאת Grigori Gordin, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בדצמבר 2015

להשלים