בניית סימולצית אקסל לזריקה אופקית של כדור קלקר

מאת גיא צברי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 בינואר 2016

להשלים