מודל האטום של בוהר הנחות בוהר

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 במרץ 2016

להשלים