כבידה-תרגיל 15

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2016

להשלים