אובייקט request וגישה לנתוני טופס מצד שרת

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2014

סרטון זה מתאר את תפקידיו של אובייקט request ואת הדרך לגשת לנתונים השמורים בו מקוד הרץ בצד שרת.